More photos from Qingdao

Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : God in Qingdao Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Beer on the beach Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : The little kitty Qingdao : Church and street light Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Bride with a mask Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Art Deco building