More photos from Qingdao

Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Import / Export Qingdao : God in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : The girl on the wall Qingdao : Docking slot Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Beer on the beach Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Draft Tsingtao beer!