More photos from Qingdao

Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Cinderella Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Qingdao Alley Qingdao : Starfish as a dessert Qingdao : Wishes