More photos from Qingdao

Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Buddha Qingdao : Wishes Qingdao : Beer on the beach Qingdao : Art Deco building Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : The little kitty Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao