More photos from Qingdao

Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Yuighur restaurant Qingdao : Offerings to Buddha Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Docking slot Qingdao : Starfish as a starter Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Wishes Qingdao : Masks game for a wedding