More photos from Qingdao

Qingdao : Burning encens Qingdao : Rocket Qingdao : Qingdao Cathedral Qingdao : Wishes Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : Small street in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : The escape Qingdao : Docking slot Qingdao : In Qingdao Harbor