More photos from Yangshuo

Yangshuo : Mountains of Guangxi Yangshuo : Boatman on the Li river Yangshuo : Nap time Yangshuo : Mist on the mountains Yangshuo : Sunset on the mountains Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Buffalo Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Smiling Yangshuo : Karst mountains Yangshuo : In the fields