More photos from Yangshuo

Yangshuo : Boatman on the Li river Yangshuo : Mountains of Guangxi Yangshuo : Paesant smile Yangshuo : The twin brothers Yangshuo : Ligthers Yangshuo : Nap time Yangshuo : In the fields Yangshuo : Wonders from Guangxi Yangshuo : Buffalo Yangshuo : Sunset on the mountains Yangshuo : Smiling