More photos from Yangshuo

Yangshuo : Boatman on the Li river Yangshuo : Cards Yangshuo : Nap time Yangshuo : Karst mountains Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Wonders from Guangxi Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Li River Yangshuo : The twin brothers Yangshuo : Buffalo Yangshuo : Ligthers