White radishes?

Yunnan > Dali

White radishes, mega big, isn't it?

White radishes?