rice

6 pictures

Buffalo, Yangshuo (Guangxi) woman and baby in rice field, Chengshan (Guizhou) Rice field, Lijiang (Yunnan) Remote area of GZ, Kaili (Guizhou) Back to home with rice, Lijiang (Guizhou) Drying  Rice, Zhao Xing (Guizhou)