drought

1 pictures

The twin Dragon bridge, Jianshui (Yunnan)