yuighur

10 pictures

The cap, Kashgar (Xinjiang) Milk drinker, Kashgar (Xinjiang) Little girl at the market, Kashgar (Xinjiang) Concentration, Kashgar (Xinjiang) Lamb farmer, Kashgar (Xinjiang) Young yuighur girl, Kashgar (Xinjiang) Young Yuighur girl, Kashgar (Xinjiang) Family dinner, Kashgar (Xinjiang) El Amin Mosque, Turpan (Xinjiang) El Amin Mosque, Turpan (Xinjiang)