island

1 pictures

Gulangyu from inside, Xiamen (Fujian)