source

2 pictures

The water from the fountain, Wudalianchi (Heilongjiang) Mineral water, Wudalianchi (Heilongjiang)