russia

6 pictures

Russian Style roof, Harbin (Heilongjiang) Saint Sophia Church, Harbin (Heilongjiang) Yellow building, Harbin (Heilongjiang) Russian hotel, Harbin (Heilongjiang) Art Deco building, Harbin (Heilongjiang) 1922, Harbin (Heilongjiang)