cigarette

9 pictures

The smokin woman, Harbin (Heilongjiang) Smoking captain, Wudalianchi (Heilongjiang) The guard, Tianshui (Gansu) Smoking teacher, Lijiang (Yunnan) Liking to smoke, Beijing (Beijing) The pipe, Dali (Yunnan) Woman with cigarette (3), Dali (Yunnan) Man with a cigarette, Dali (Yunnan) Woman with cigarette (2), Dali (Yunnan)