monastery

15 pictures

Tibet in Lanzhou, Lanzhou (Gansu) Monastic greyness, Zhongdian (Yunnan) From Stone and Gold, Zhongdian (Yunnan) Tibetan lamasery, Zhongdian (Yunnan) Monk from above, Zhongdian (Yunnan) Veils and religion, Zhongdian (Yunnan) Veranda in a monastery, Zhongdian (Yunnan) Temple is red, Zhongdian (Yunnan) Prayers, Zhongdian (Yunnan) At the hedge of Tibet (2), Zhongdian (Yunnan) Mix kinds, Zhongdian (Yunnan) Songzanlin Monastery (3), Zhongdian (Yunnan) Songzanlin Monastery (2), Zhongdian (Yunnan) House in the neighbourhood of Songzanlin Tibetan Monastery, Zhongdian (Yunnan) Hanged monastery, Datong (Shanxi)