More photos from Shaanxi

Xi An : The smile Xi An : Lamb head Xi An : Buildings forest Xi An : Mustache Hui man Xi An : Hui cuisine Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : The Chef Xi An : The joy of the cook Xi An : Flying bird Xi An : Team work Xi An : Fog in Xi An