More photos from Shaanxi

Xi An : Hui woman Xi An : Hui man Xi An : Woman in winter Xi An : Flying bird Xi An : Skewer stall Xi An : The smile Xi An : Three old people Xi An : The joy of the cook Xi An : Funny flowers Xi An : Dancers Xi An : Hui cook