More photos from Shaanxi

Xi An : Fog in Xi An Xi An : Flying bird Xi An : Hui cuisine Xi An : Reflection Xi An : The smile Xi An : Street cuisine Xi An : Cotton candy Xi An : The joy of the cook Xi An : Mustache Hui man Xi An : Lamb skewers Xi An : Hui family at the stove