More photos from Shaanxi

Xi An : Fog in Xi An Xi An : Woman in winter Xi An : Reflection Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Flying bird Xi An : Spice market Xi An : Hui cook Xi An : Crate at sunset Xi An : Bottom outside Xi An : The Chef Xi An : Sweet potatoes