More photos from Shaanxi

Xi An : Hui cuisine Xi An : Reflection Xi An : Bottom outside Xi An : Sweet potatoes Xi An : Crate at sunset Xi An : Woman in winter Xi An : Dates Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Team work Xi An : Mr. Ball Xi An : Lamb skewers