More photos from Shaanxi

Xi An : Flying bird Xi An : Sweet potatoes Xi An : Hui cuisine Xi An : Fog in Xi An Xi An : Woman in winter Xi An : Reflection Xi An : Alley Xi An : Street cuisine Xi An : Bottom outside Xi An : Three old people Xi An : Spice market