More photos from Fujian

Xiamen : Xiamen harbor Quanzhou : Quanzhou old town Quanzhou : Mosque in the night Yongding : Tulou on the river Yongding : Sight from above a tulou Yongding : Tulou in the herbs Yongding : Tulou panorama Yongding : View on tulous Xiamen : Church Xiamen : Old colonial house Yongding : Round Tulou