More photos from Shandong

Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Buddha Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Temple in the Western mountains Qingdao : Fishermen boats in Qingdao Qingdao : Urchin with eggs Qingdao : God in Qingdao Qingdao : Docking slot Qingdao : Burning encens Qingdao : Draft Tsingtao beer!