More photos from Guangxi

Yangshuo : The twin brothers Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Wonders from Guangxi Yangshuo : Li River Yangshuo : Ligthers Yangshuo : Wonderful landscape of karstic mounts Yangshuo : Guangxi landscapes Yangshuo : Nap time Yangshuo : Mist on the mountains Yangshuo : Sunset on the mountains Yangshuo : Smiling